User Tools

Site Tools


creatives:ehtml-conv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
creatives:ehtml-conv [2015/10/06 15:14]
avarga [Swiffy-vel konvertált Flash bannerek átalakítása és felvétele az easyHTML sablonhoz]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Bevezető ====== 
  
-:!: **Figyelem!** 
- 
-**Az útmutatók ezen dokumentáció publikálásával egy időben aktuális programverziókhoz készültek. Mivel ezek az eszközök is fejlődnek, egy új verzió megjelenésével az útmutatók elavulhatnak. Amennyiben a leírtak nem hoznák a várt eredményt, kérjük ezt jelezze a emailben kollégáinknak a** [[support@adverticum.com]]** címen.** 
- 
-Jelen útmutató az easyHTML Banner sablon követelményeinek való megfelelésben nyújt segítséget. Ezeket teljes terjedelmükben itt lelhetőek fel: [[http://dev.adverticum.com/creatives:ehtml]] 
- 
-Alább a gyakrabban használt szerkesztő és konvertáló eszközök által előállított bannerek kódjainak átalakításában kívánunk segítséget nyújtani, software specifikus lépéseken keresztül. 
- 
-====== Swiffy-vel konvertált Flash bannerek átalakítása és felvétele az easyHTML sablonhoz ====== 
- 
-A Swiffy egy ingyenesen használható Google termék, mely a legtöbb Flash kreatívot képes HTML kreatívvá konvertálni. Ez a szolgáltatás az alábbi címen érhető el online: 
- 
-[[https://developers.google.com/swiffy/convert/upload]] 
- 
-Az alábbi dokumentáció egyszerű beágyazott Flash alapú bannerek átalakításához nyújt segítséget. A hibátlan működés előfeltétele, hogy olyan kreatívot használjunk, mely megfelel a bannerkészítési útmutatónkban foglaltaknak: 
- 
-[[http://dev.adverticum.com/creatives:flash]] 
- 
-===== Konvertálás menete ===== 
- 
-**1.** Válasszuk ki a file-t a “Choose File” gomb lenyomása után. Valamint fogadjuk el a felhasználási feltételeket, a képen látható check-box-ra kattintva. 
- 
- 
-{{ :conversion:screen_shot_2015-08-18_at_5.13.24_pm.png?nolink&600 |}} 
- 
-**2.** Kattintsunk az “UPLOAD” gombra a feltöltéshez. 
- 
-{{ :conversion:screen_shot_2015-08-18_at_5.13.12_pm.png?nolink&600 |}} 
- 
-**3.** A sikeres konvertálást követően a “VIEW CONVERSION” gombra jobb gombbal kattintva, mentsük le az előállított HTML állományt. 
- 
-{{ :conversion:screen_shot_2015-08-18_at_5.13.49_pm.png?nolink&600 |}} 
- 
-===== A konvertált állomány átalakítása, Adverticum AdServerben való futtatáshoz ===== 
- 
-:!: **Figyelem, a leírás Swiffy 7.x.x-hez, vagy magasabb verziókhoz készült** 
- 
-Ezt a banner forrásának elején tudjuk ellenőrizni, a ''swiffy/**v7.3**'' részt keresve: 
- 
-<code html> 
- 
-<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/swiffy/v7.3/runtime.js"></script> 
- 
-</code> 
- 
-:!: **Figyelem, az alábbiakra csak akkor van szükség, amennyiben a banner alkalmaz nyitó vagy záró függvényeket, egyébként a banner rögtön felvehető az easyHTML banner felvételi lépéseivel! [[http://dev.adverticum.com/creatives:ehtml#banner_felvetele]]** 
- 
-**1.** Nyissuk meg a lementett file-t egy szövegszerkesztőben (pl.: Notepad++). 
- 
- 
-**2.** Keressük meg az alábbi részt a kód vége felé: 
- 
- 
-<code html> 
-    <script> 
-       
-      var stage = new swiffy.Stage(document.getElementById('swiffycontainer'), 
-          swiffyobject, {}); 
-       
-      stage.start(); 
-    </script> 
-</code> 
- 
- 
-**3.** Ebbe illesszük be az alábbi sort, a fenti rész elé: 
- 
-<code html> 
-<script src="//ad.adverticum.net/scripts/goa-helper.js"></script> 
-</code> 
- 
-Ez után így kell kinéznie a kódunknak: 
- 
-<code html> 
-    <script src="//ad.adverticum.net/scripts/goa-helper.js"></script> 
-    <script> 
- 
-      var stage = new swiffy.Stage(document.getElementById('swiffycontainer'), 
-          swiffyobject, {}); 
- 
-      stage.start(); 
-    </script> 
-</code> 
- 
-**4.** Mentsük el az állományt. 
- 
- 
-===== A banner felvétele az AdServerbe ===== 
- 
-Az így konvertált bannerek futtatásához kövessük az általános easyHTML felvételi lépéseket: [[http://dev.adverticum.com/creatives:ehtml#banner_felvetele]] 
----- 
- 
-====== Adobe Edge kódok átalakítása és felvétele ====== 
- 
-Az Adobe Edge a Flash helyettesítésére szánt HTML5 képes szerkesztő szoftver, bővebb információ az alábbi linken érhető el: 
- 
-[[https://creative.adobe.com/products/animate]] 
- 
-A kódon kell kisebb változtatásokat eszközölni, hogy minden referencia és a kattintás is megfelelő legyen az easyHTML Bannerként való futtatáshoz. Ennek menetéről és az átalakított kód felvételéről alább. Az easyHTML bannerek megkötéseiről általánosságban az alábbi linken írunk: 
- 
-[[http://dev.adverticum.com/creatives:ehtml]] 
- 
-===== A banner átalakítása ===== 
- 
-**1.** Az Edge-el előállított kreatív mappákba rendezi a hivatkozott állományokat. Első lépésként mozgassunk ki minden ilyen állományt, hogy a ''.html'' file-al egy mappában legyenek közvetlenül. 
- 
-**2.** Nyissuk meg a ''.html'' file-t, egy szövegszerkesztőben (pl.: Nodepad++). 
- 
-**3.** Keressük meg az ''<!--Adobe Edge Runtime-->'' kifejezést a banner ''<head>'' tag elején, és illesszük be az alábbi sort ez elé: 
- 
-<code html> 
-<script src="//ad.adverticum.net/scripts/goa-helper.js"></script> 
-</code> 
- 
-Ez után valahogy így kell kinéznie az idevágó résznek: 
- 
-<code html> 
- 
-    <title>Untitled</title> 
-    <script src="//ad.adverticum.net/scripts/goa-helper.js"></script> 
-<!--Adobe Edge Runtime--> 
-</code> 
- 
-**4.** Nyissuk meg a bannerhez tartozó ''.js'' állományt egy szövegszerkesztőben (pl.: Nodepad++). 
- 
-:!: **Figyelem!** 
-  * A különböző verziójú Edge-el készült bannerek esetén eléképzelhető,hogy több .js állomány is érkezik a bannerhez. 
-  * 5.x.x esetén például a **3.** lépést az bannerNeve_edge.js-ben kell elvégezni, még a **4.**-et a bannerNeve_edgeActions.js-ben. 
-  * Ezzel szemben 6.x.x esetén minden módosítást a bannerNeve_edge.js-ben kell kivitelezni. 
- 
-**5.** Keressünk rá az alábbi kifejezésre: 
- 
-''images/'' 
- 
-Itt egymás után találjuk a következő mappa hivatkozásokat (a kódból csak a fontos részt emeltük ki): 
- 
-<code javascript> 
-/*...*/ ;var im='images/',aud='media/',vid='media/',js='js/',fonts= /*...*/ 
-</code> 
- 
-Ezeket üres ''string''-re kell cserélnünk, hogy a kód ezután így nézzen ki, ezzel elérve, hogy a banner maga mellett keresse a képeket, és ne a mappákban, ahol korábban: 
- 
-<code javascript> 
-/*...*/ ;var im='',aud='',vid='',js='',fonts= /*...*/ 
-</code> 
- 
-**6.** A kattintások kezeléséhez, az alábbi kifejezésre keressünk: 
- 
-''window.open'' 
- 
-Ekkor a következő kódrészlethez hasonló kódot kell keresnünk (ismét, csak a lényeges részt emeltük ki): 
- 
-<code javascript> 
-/*...*/ "click",function(sym,e){ 
-    window.open("http://adverticum.com","_blank"); 
-}); 
-</code> 
- 
-Ahhoz, hogy ne kelljen beégetni a cél URL-t a kódba, az alábbi kódsort illesszük a meglévő link helyére: 
- 
-<code javascript> 
-goa.clickTAG 
-</code> 
- 
-Az átalakítás után, pedig így kell kinéznie a kódnak: 
- 
-<code javascript> 
-/*...*/ "click",function(sym,e){ 
-    window.open(goa.clickTAG,"_blank"); 
-}); 
-</code> 
- 
-:!: Itt fontos odafigyelni, hogy az URL mögött ''"_blank"'' szerepeljen, mert különben nem új ablakban nyílik majd meg a cél URL. 
- 
-**7.** Ha a banner záró és/vagy nyitó függvényeket alkalmaz, akkor az alábbi leírásban foglalt példakódokat alkalmazzuk a nyitó/záró/eltűntető gombokon: 
- 
-[[http://dev.adverticum.com/creatives:ehtml#funkciok_hasznalata]] 
-===== A banner felvétele az AdServerbe ===== 
- 
-Az így konvertált bannerek futtatásához kövessük az általános easyHTML felvételi lépéseket: [[http://dev.adverticum.com/creatives:ehtml#banner_felvetele]] 
- 
----- 
- 
-====== Google Web Designerrel készült bannerek átalakítása és felvétele ====== 
- 
-A Google Web Designer [röviden: GWD] egy HTML szerkesztő program, mely ingyenesen elérhető az alábbi linken: 
- 
-[[https://www.google.com/webdesigner/]] 
- 
-A GWD-vel készült bannerek könnyen átalakíthatóak Adverticum kompatibilis easyHTML Bannerré. Ennek menetéről és az átalakított kód felvételéről alább. Az easyHTML bannerek megkötéseiről általánosságban az alábbi linken írunk: 
- 
-[[http://dev.adverticum.com/creatives:ehtml]] 
- 
-===== A banner átalakítása ===== 
- 
-**1.** Navigáljunk a publikált banner mappájába. 
- 
-**2.** Nyissuk meg az említett ''.html'' file-t egy szövegszerkesztő programmal (pl.: Nodepad++). 
- 
-**3.** Keressük meg a ''<head/>'' lezáró elemet, és ez elé illesszük be az alábbi sort: 
- 
-<code html> 
-<script src="//ad.adverticum.net/scripts/goa-helper.js"></script> 
-</code> 
- 
-Ez után valahogy így fest majd kódunk: 
- 
-<code html> 
-    <script data-source="gwddoubleclick_min.js" data-version="1.9" data-exports-type="gwd-doubleclick" type="text/javascript" src="gwddoubleclick_min.js"></script> 
-    <script data-source="gwdimage_min.js" data-version="1.4" data-exports-type="gwd-image" type="text/javascript" src="gwdimage_min.js"></script> 
-    <script src="//ad.adverticum.net/scripts/goa-helper.js"></script> 
-</head> 
-</code> 
- 
-**4.** Javítsuk a file-ok elérési útját ahol kell, amennyiben a banner alkalmaz mapparendszert. Mivel a banner relatív URL-eket használ a kódban. Ilyenek általában a kép, CSS és külső javascript hivatkozások, ezeket a ''.html'' állománnyal egy mappában kell keresnie. 
- 
-Amennyiben a kép URL-jét szeretnénk módosítani pl.: 
- 
-<code html> 
-<img is="gwd-image" source="assets/pingvin.png" id="gwd-image_1" class="gwd-img-zjez gwd-gen-l5pfgwdanimation"> 
-</code> 
- 
-Ezt módosítanunk kell, hogy ne almappában keresse a file-okat: 
- 
-<code html> 
-<img is="gwd-image" source="pingvin.png" id="gwd-image_1" class="gwd-img-zjez gwd-gen-l5pfgwdanimation"> 
-</code> 
- 
-**5.** Kattintások kezeléséhez, több megoldás is rendelkezésünkre áll. Ha például ''<a>'' tagot használunk, akkor annak értékét a ''goa'' objektumból kell kiolvasnunk a ''goa-clickTAG'' változóból. 
- 
-<code html> 
-<a id="clickTAG" href="" target="">Katt...</a>  
-<script> 
-    (function(){ 
-  
-        var cT = document.getElementById('clickTAG'); 
-        cT.href = goa.clickTAG; 
-        cT.target = goa.clickTARGET; 
-    })(); 
-</script> 
-</code> 
- 
-Ha kódunk mondjuk javascript segítségével intézi a kattintás kezelését: 
- 
-<code javascript> 
-window.open(goa.clickTAG, '_blank'); 
-</code> 
- 
-**5.** Ha a banner záró és/vagy nyitó függvényeket alkalmaz, akkor az alábbi leírásban foglalt példakódokat alkalmazzuk a nyitó/záró/eltűntető gombokon: 
- 
-[[http://dev.adverticum.com/creatives:ehtml#funkciok_hasznalata]] 
-===== A banner felvétele az AdServerbe ===== 
- 
-Az így konvertált bannerek futtatásához kövessük az általános easyHTML felvételi lépéseket: [[http://dev.adverticum.com/creatives:ehtml#banner_felvetele]] 
- 
----- 
creatives/ehtml-conv.1444137269.txt.gz · Last modified: 2015/10/06 15:14 by avarga