User Tools

Site Tools


creatives:flash

This is an old revision of the document!


Flash kreatívok elkészítése

:!: Figyelem! A Swiffy-vel konvertált, ill. Adobe Edge vagy Google Web Developerrel készült bannerek esetén az alábbi útmutatót kövessük: http://dev.adverticum.com/conversion:start

Fontos információk

ClickTAG URL kezelése

A kreatívok készítésekor minden esetben a clickTAG flash változót, vagy az AS3-as Flash-ek (és Goa3 kódok) esetén az adverticumhelper.as résznél leírtakat kell alkalmazni, figyelve a kis- és nagybetűs különbségekre! Amennyiben egy kreatívon belül több clickTAG használata is szükséges, kérjük, olvassa el ezen útmutató erre vonatkozó részét. Az Adverticum Adserver adminfelületén elérhetők olyan funkciók, amelyek segítségével bizonyos gyakori bannerhibákat javítani tud a rendszer, azonban a nem megfelelően elkészített bannerek működéséért felelősséget nem vállalunk.

Helyettesítő kép

Az elkészített .swf kreatívok mellé azokkal megegyező méretű .gif vagy .jpeg formátumú helyettesítő képeket is mellékelhetnek. (Megjegyzés: kinyíló banner esetén a méretnek a nyitott állapot méretével kell megegyeznie) Flash és ActionScript verziók kezelése Az ActionScript 3-mal készült Flash-ek esetében az Adverticum Support csak abban az esetben tud segíteni a szükséges függvények megfelelő implementálásában, ha ehhez az AdverticumHelper.as-t és a Goa3-as beépítési kódot veszik igénybe.

Hirdetés mérete

A kreatívok mérete maximum 300 kB lehet. A rendszer engedi a 300 kB-nál nagyobb kreatívok feltöltését is, de ezek kiszolgálásáért többletköltséget számítunk fel.

Tömörítés

Fontos, hogy a rendszer jelenleg nem képes LMZA tömörítésű kreatívokat ellenőrizni, így LMZA helyett Deflate tömörítési beállítással kell a kreatívot kimenteni!

A bannerkészítéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, keresse az Adverticum Support csapatát a support@adverticum.com címen.

A bannerek Adverticum AdServer-ben való beállításáról bővebben olvashat Tudásbázisunkban. (Ezen a linken csak Adverticum AdServer felhasználók számára elérhető, kampánymenedzsereknek szánt információk találhatóak.)

Actionscript 2

Katitntások kezelése egy linke esetén

A forrásfájl (.fla) szerkesztésekor az átkattintás kezelése a getURL függvény meghívásával történik.

Az elkészített animáción felül létrehozunk egy új layert a legmagasabb prioritással. Ezen készítünk egy téglalap alakú területet, amit szimbólum gombbá alakítunk. Belépünk a szimbólumba, és a tartalmát felruházzuk az átlátszósági paraméterrel. A szimbólumot összekapcsoljuk a funkcióval - getURL és a megszabott paraméterek:

on ( release ) { 
  getURL( _root.clickTAG, "_blank" );
}

A fenti kód implementációjának hatására kattintáskor az AdServer jól fogja mérni a CT-t. A Flash-bannerekre kattintva a Flash-plugin viselkedése miatt csak új ablakban lehet megnyitni a CT URL-t.

Több CT URL kezelése Flash bannerben

Az AdServer át tud adni további CT URL-eket is a Flash-bannernek, tehát a clickTAG1, clickTAG2 stb. paraméterek kezelését kell megoldania a Flash készítőjének a fenti példának megfelelően getURL()-lel. A plusz click paraméterek flashvars-ban érkeznek. Ezeket a kampánymenedzsernek kell felvennie az adminfelületen.

A nyitva indulás kezelése

A rendszerben beállítható, hogy megadott időintervallumonként a banner a usernek nyitva induljon. Ezt az alábbi módon kérheti le a kreatív. Az if ág belsejében kell kezelnünk az esetet. Az openNow értéke minden esetben string, és értéke 'true', amennyiben nyitva kell indulnia.

if (_root.openNow === 'true') {
  /*...*/
}

Flash felkészítése nyitó és záró függvény alkalmazására

A Flash megkapja flashvars-ban paraméterként, hogy melyik függvényeket kell meghívnia ExternalInterface.call -lal ahhoz, hogy a banner kinyíljon, illetve összecsukódjon. Ez az igényeknek megfelelően bármilyen eseménynél meghívható, pl: mouseover, click. Nyitáshoz az openFUNCTION, míg bezáráshoz a closeFUNCTION flashvars-ban átadott függvényt kell meghívni.

A záró funkció meghívásához önmagában ennyi is elegendő, ám ebben az esetben automatikusan történik:

import flash.external.*;
ExternalInterface.call( _root.openFUNCTION );

Ahhoz, hogy ez kattintásra történhessen, az alábbi kódok valamelyikét kell az elemre írni:

on ( release ) { 
 
  import flash.external.*;
  ExternalInterface.call( _root.openFUNCTION );
}
 
on ( release ) {
 
  import flash.external.*;
  ExternalInterface.call( _root.closeFUNCTION );
}

:!: Adobe Flash vagy Flash Professional használatakor, a fenti kódot közvetlenül a gomb objektum akciói közé kell illeszteni!

Hogyan lehet paramétereket továbbadni Flash bannerrel?

Az AdServer képes paramétereket (HTTP GET) dinamikusan továbbítani a céloldalra. A továbbításhoz egy speciális paraméterre van szükség (fwdparams) az AdServer meghívásakor:

var fwdparams = 1;
var value = 1;
getURL( _root.clickTAG, _root.clickTARGET, "GET" );

:!: A kéréshez hozzáadódik az adott scope összes változója. Mivel a Button objektumok scope-ja mindig a befoglaló MovieClip objektumok scope-jával azonos, és ha a fenti kódrészlet egy közvetlenül a _root-on elhelyezett gombon van, akkor a _root összes változójának aktuális értéke szerepelni fog a kérésben. Ezért érdemes a Button objektumot egy MovieClip belsejében elhelyezni.

Korlátozás

:!: A kérésben nem szabad szerepelnie URL nevű változónak, különben kattintásra „404 Not Found” hibaüzenetet kapunk.

Klikkelés mérő tracking URL használatával

button.onRelease = function() { 
 
  var loader = new LoadVars(); 
  loader.load(_root.cTrack);
}
 
on ( release ) { 
 
  var loader = new LoadVars(); 
  loader.load(_root.cTrack);
}

Kattintás mérő mérőpont segítségével

Példánkban a videó indítását jelezzük. Ehhez pedig a play mérőt használjuk. A kódok az elemre történő írást szemléltetik.

on ( release ) {
 
  import flash.external.*;
  ExternalInterface.call(_root.play_fire);
}


Actionscript 3 - AdverticumHelper.as

Az AdverticumHelper.as azért készült, hogy a kreatívok készítőinek segítséget nyújtsunk Adverticum AdServer kompatibilis bannerek elkészítésében. Ebbe az ActionScript fájlba kerül az összes olyan Adverticum-specifikus megoldás, amellyel az Adverticum AdServer Goa3 kódjának speciális funkciói használhatók, illetve olyan megkerülő megoldások, amelyek speciális hívásokat igényelnek adott böngészők miatt.Az .as fájl a következő helyről érhető el: http://share.adverticum.net/AdverticumHelper.as

ActionScript3 vs. Internet Explorer

Az ActionScript3-mal elkészített kreatívok kattintását az Internet Explorer egyes verziói nem megfelelően kezelik. Ezt a problémát Goa3 kódok esetén az AdverticumHelper.as importálása és használata megoldja.

A nyitva indulás kezelése

A rendszerben beállítható, hogy megadott időintervallumonként a banner a usernek nyitva induljon. Ezt az alábbi módon kérheti le a kreatív. Az if ág belsejében kell kezelnünk az esetet. Az openNow értéke minden esetben string, és értéke 'true', amennyiben nyitva kell indulnia.

var openNow = root.loaderInfo.parameters.openNow;
if (openNow === 'true') {
  /*...*/
}

Egyszerű CT kezelés

Tételezzük fel, hogy van egy ct nevű gombunk (vagy bármilyen InteractiveObject), ehhez a következők szerint adhatjuk hozzá a klikk eseményt:

// Betöltjük az AdverticumHelper.as-t.
import AdverticumHelper;
 
// Csatoljuk az eseményt az objektumunkhoz.
AdverticumHelper.bindCTEvent( ct, root.loaderInfo.parameters.clickTAG );

Több CT kezelése

Több CT esetén sincs nagy különbség, csak annyi, hogy nem csak a clickTAG nevű változót kell átadni, hanem annyi változót, ahány “kattintáseseményt” szeretnénk külön kezelni (Azért, hogy különböző landing pagekre vihessen).

Tételezzük fel, hogy létezik egy info nevű gombunk és egy order nevű gombunk, egyik az információ lekérdezéséhez clickINFO, másik a megrendeléshez clickORDER.

import AdverticumHelper;
 
AdverticumHelper.bindCTEvent( order, root.loaderInfo.parameters.clickORDER );
AdverticumHelper.bindCTEvent( info, root.loaderInfo.parameters.clickINFO );

A kampánymenedzsereknek multi CT-s kreatívok esetén szükségük van a változók nevére (a fenti példában clickORDER és clickINFO), és arra hogy melyik változó melyik kattintási eseményhez tartozik. Az adminfelületen ezeket a változóneveket kell megadniuk a megfelelő landing page URL-ekkel párban a kattintások méréséhez.

Paraméter átadása

Ha szeretnénk egy Flash-ben kitöltött űrlap adatait átküldeni, akkor az átküldendő paramétereket át kell adnunk a függvénynek egy URLVariables objektumban:

import AdverticumHelper; 
 
var variables:URLVariables = new URLVariables();
variables.userName = "guest";
variables.orderItem = "FooBar";
variables.orderTime = new Date().getTime(); 
 
AdverticumHelper.bindCTEvent( ct, root.loaderInfo.parameters.clickTAG, variables );

Az előbbi példában a céloldal (ahova majd átirányít az Adverticum AdServer a CT mérése után) megkapja a variables objektumban beállított értékeket GET paraméterekben:

userName=guest&orderItem=FooBar&orderTime=1249997957931

Ha magunk szeretnénk az eseményt kezelni, ezt a következőképpen tehetjük:

import AdverticumHelper; 
 
var variables:URLVariables = new URLVariables();
variables.userEmail = "foo@bar.com";
variables.userNewsletter = "1"; 
 
button.addEventListener( MouseEvent.MOUSE_UP, function ( e:MouseEvent ) { 
 
  var req:URLRequest = AdverticumHelper.getURLRequest( root, root.loaderInfo.parameters.clickSUBMIT, variables );
  AdverticumHelper.changePage( req, AdverticumHelper.getClickTarget( root ));
});

Az Adobe Flash sajátosságai miatt a sorrend nem feltétlenül fog megegyezni az objektumban beállított sorrenddel, így arra nem hagyatkozhat a kreatív készítője!

Ha további forward paraméterek vannak beállítva a zónában vagy a bannernél, akkor ezek is átadódnak a paraméterekkel együtt. Ha egy paraméter többször is szerepel, akkor két ilyen paramétert is megkap a céloldal.

Bezárás egyszerű kezelése

import AdverticumHelper;
AdverticumHelper.bindCloseEvent( closeButton );

Flash felkészítése nyitó és záró függvények alkalmazására AdverticumHelper.as nélkül

A Flash megkapja flashvars-ban paraméterként, hogy melyik függvényeket kell meghívnia ExternalInterface.call-lal ahhoz, hogy a banner kinyíljon, illetve összecsukódjon. Ez az igényeknek megfelelően bármilyen eseménynél meghívható, pl: mouseover, click. Nyitáshoz az openFUNCTION, míg bezáráshoz a closeFUNCTION flashvars-ban átadott függvényt kell meghívni.

Az alábbi kód automatikusan bezárja bannerünket:

  import flash.external.ExternalInterface.*;
  ExternalInterface.call(_root.loaderInfo.parameters.closeFUNCTION);
 

Ahhoz, hogy ez kattintásra történjék, az alábbi kódok nyújtanak megoldást:

  import flash.external.ExternalInterface.*;
 
  closeButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, function ( ev: mouseEvent ) {
    ExternalInterface.call(_root.loaderInfo.parameters.closeFUNCTION);
  });
 
  openButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, function ( ev: mouseEvent ) {
    ExternalInterface.call(_root.loaderInfo.parameters.openFUNCTION);
  });

Eseményméréshez kiegészítés flash kreatívok esetén: Flash kreatív esetén használnunk kell a Flash változókat. (ehhez a kampánymenedzsernek szüksége lesz a flash változók nevére, plusz az általa létrehozott trackinURL –re ('Goa3 AV link').

A példákban a Flash változó neve cTrack, a gombunké, amit mérünk pedig button.

Klikkelés mérő tracking URL segítségével

function getFlashVars():Object {
  return Object( LoaderInfo( this.loaderInfo ).parameters );
}
 
import flash.net.URLRequest;
import flash.net.URLLoader;
import flash.external.ExternalInterface;
import flash.events.MouseEvent;
 
function doTrack (e:MouseEvent):void {
 
 	var tracker:URLRequest = new URLRequest(); 
	tracker.url = getFlashVars().cTrack;
	tracker.method = URLRequestMethod.GET;
 
	var loader:URLLoader = new URLLoader(); 
	loader.load(tracker);
}
 
this.button1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, doTrack);

Klikkelés mérő mérőpont segítségével

Példánkban a videó indítását jelezzük. Ehhez pedig a play mérőt használjuk. A trackButton kattintásainak számát mérjük.

import flash.external.*;
 
trackButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, function ( ev : MouseEvent ) {
  ExternalInterface.call(root.loaderInfo.parameters.play_fire);
});


You could leave a comment if you were logged in.
creatives/flash.1443518382.txt.gz · Last modified: 2015/09/29 11:19 by avarga