User Tools

Site Tools


creatives:html

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
creatives:html [2015/09/29 16:32]
avarga [easyHTML sablonhoz készülő kreatívokról]
creatives:html [2018/06/12 11:33] (current)
zkocsis
Line 7: Line 7:
 Az útmutató feltételezi,​ hogy a készítendő hirdetés az Adverticum AdServer beépítési kódjával, a goAdverticum3 (a továbbiakban goa3-ként hivatkozunk rá) kóddal lesz kiszolgálva,​ illetve hogy a hirdetést kiszolgáló kód a goa3 kód dokumentációja szerint lett beillesztve a weboldalba, ahol a hirdetés megjelenik. Az útmutató feltételezi,​ hogy a készítendő hirdetés az Adverticum AdServer beépítési kódjával, a goAdverticum3 (a továbbiakban goa3-ként hivatkozunk rá) kóddal lesz kiszolgálva,​ illetve hogy a hirdetést kiszolgáló kód a goa3 kód dokumentációja szerint lett beillesztve a weboldalba, ahol a hirdetés megjelenik.
  
-:!: **Figyelem! A Swiffy-vel ​konvertált,​ ill. Adobe Edge vagy Google Web Developerrel készült bannerek esetén az alábbi útmutatót kövessük: [[http://​dev.adverticum.com/​conversion:​start]]**+:!: **Figyelem! A Swiffyvel ​konvertált,​ ill. Adobe Edge vagy Google Web Developerrel készült bannerek esetén az alábbi útmutatót kövessük: [[http://​dev.adverticum.com/​conversion:​start]]**
  
 ===== Fogalmak ===== ===== Fogalmak =====
Line 13: Line 13:
 ==== HTML vagy Markup banner? Mit jelent, és mi a különbség az Adverticum AdServerében a két megoldás között? ==== ==== HTML vagy Markup banner? Mit jelent, és mi a különbség az Adverticum AdServerében a két megoldás között? ====
  
-A Markup banner nagyon hasonlít a normál HTML bannerhez, azzal a különbséggel,​ hogy az XHTML, XML sokkal kötöttebb formátumok,​ viszont felhasználói szempontból több lehetőséget biztosítanak. Technikailag lényeges különbség,​ hogy a Markup banner az oldal részeként jelenik meg, nem pedig iFrame-ben, mint a sima HTML banner. A Markup banner képes használni az oldal CSS-ét, illetve olyan extra funkciók válnak általa elérhetővé,​ mint a kinyíló és átúszó effektek, illetve egyéb látványos,​ vizuális megoldások.+A Markup banner nagyon hasonlít a normál HTML bannerhez, azzal a különbséggel,​ hogy az XHTML, XML sokkal kötöttebb formátumok,​ viszont felhasználói szempontból több lehetőséget biztosítanak. Technikailag lényeges különbség,​ hogy a Markup banner az oldal részeként jelenik meg, nem pedig iFrame-ben, mint a sima HTML banner. A Markup banner képes használni az oldal CSS-ét, illetve olyan extra funkciók válnak általa elérhetővé,​ mint a kinyíló és átúszó effektek, illetve egyéb látványos,​ vizuális megoldások. ​**Az XHTML, XML vagy HTML5 kódokat az AdServer ellenőrzi**,​ és jelzi, ha hibát talál. Az ellenőrzésre használt validátorokról bővebb információt itt olvashat: [[http://​dev.adverticum.com/​creatives:​validatorok]]
  
-==== HTML ==== 
- 
-A HTML (HyperText Markup Language = hiperszöveges jelölőnyelv) egy leíró nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki, és mára már internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Web Consortium) támogatásával. 
- 
-==== XML ==== 
- 
-Az XML (Extensible Markup Languag = Kiterjeszthető Jelölő Nyelv) a W3C által ajánlott általános célú leíró nyelv, speciális célú leíró nyelvek létrehozására. Az SGML egyszerűsített részhalmaza,​ mely különböző adattípusok leírására képes. Az elsődleges célja strukturált szöveg és információ megosztása az Interneten keresztül. Az XML-en alapuló nyelvek (például RDF, RSS, MathML, XSIL, SVG) leírása formális, így lehetővé téve a programok számára a dokumentumok módosítását és validálását a formátum előzetes ismerete nélkül. 
- 
-==== XHTML ==== 
- 
-Az XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) az XML jelölőnyelvek egy családja, amely a weboldalakhoz széleskörűen használt HyperText Markup Language-t tükrözi vagy kibővíti. 
- 
-Amíg a HTML (a HTML5-öt megelőzően) az Standard Generalized Markup Language-t, azaz egy rugalmas jelölőnyelv-keretrendszert felhasználóként volt definiálva,​ addig az XHTML alapja az XML, amely az SGML-nek egy jóval szigorúbb részhalmaza. Mivel az XHTML dokumentumoknak jól formázottnak kell lenniük, egy standard XML-értelmezővel is értelmezhetők,​ ellentétben a HTML-lel, amelynek megengedőbb HTML-értelmező szükséges. 
- 
-==== HTML5 ==== 
- 
-A HTML5 a HTML (Hypertext Markup Language, a web fő jelölőnyelve) korábbi verzióinak az átdolgozott változata. A kifejlesztésének egyik fő célja, hogy a webes alkalmazásokhoz ne legyen szükség pluginek (pl. Adobe Flash, Microsoft Silverlight,​ Oracle JavaFX) telepítésére. 
- 
-A specifikáció a HTML4 és az XHTML1 új verzióját jelenti, a hozzájuk tartozó DOM2 HTML API-val együtt. A HTML5 specifikációban leírt formátumba történő migráció HTML4-ről, vagy XHTML1-ről a legtöbb esetben egyszerű, mivel a visszamenőleges kompatibilitás biztosított. 
- 
----- 
  
 ===== easyHTML sablonhoz készülő kreatívokról ===== ===== easyHTML sablonhoz készülő kreatívokról =====
Line 41: Line 20:
 **Ennek használatát javasoljuk, és az erről szóló dokumentációnk itt érhető el: [[http://​dev.adverticum.com/​creatives:​ehtml]]** **Ennek használatát javasoljuk, és az erről szóló dokumentációnk itt érhető el: [[http://​dev.adverticum.com/​creatives:​ehtml]]**
  
-Új megoldásunk célja, hogy megkönnyítsük az egyre terjedő, és a Flash-t leváltó HTML alapú kreatívok kezelését a kampánymanagerek és a kreatívosok számára egyaránt. Ezt egy Markup sablon ​formályában ​alakítottuk ki, melyet ​mindeki ​számára díjmentesen elérhetővé teszünk.+Új megoldásunk célja, hogy megkönnyítsük az egyre terjedő, és a Flash-t leváltó HTML alapú kreatívok kezelését a kampánymanagerek és a kreatívosok számára egyaránt. Ezt egy Markup sablon ​formájában ​alakítottuk ki, melyet ​mindneki ​számára díjmentesen elérhetővé teszünk.
  
 A kreatív elkészítése szempontjából sokkal egyszerűbb a folyamat, mert kreatívnak lényegesen kevesebb megkötésnek kell megfelelnie. Címszavakban a következő előnyökkel jár, szemben a HTML banner használatával:​ A kreatív elkészítése szempontjából sokkal egyszerűbb a folyamat, mert kreatívnak lényegesen kevesebb megkötésnek kell megfelelnie. Címszavakban a következő előnyökkel jár, szemben a HTML banner használatával:​
Line 118: Line 97:
  
 <code html> <code html>
-<a id="​clickTAG"​ target="​_blank"​ href="​[cthref]"​ onclick="​(function () document.getElementById('​clickTAG'​).href=HttpGetVars.cthref})();"></​a>​+<a id="​clickTAG"​ target="​_blank"​ href="​[cthref]"​ onclick="​(function(){document.getElementById('​clickTAG'​).href=HttpGetVars.cthref})();"></​a>​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 183: Line 162:
  
 <code html> <code html>
-<img alt=”” src=”[fáljnév.kiterjesztés]”></​img>​+<img alt=”” src=”[file:fáljnév.kiterjesztés]”></​img>​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 237: Line 216:
 | [cthref] ​         | A CT URL                             | | [cthref] ​         | A CT URL                             |
 | [zone] ​           | Zóna azonosító ​                      | | [zone] ​           | Zóna azonosító ​                      |
-| [goal] ​           | Goal (alkampány) azonosító ​          |+| [goal] ​           | Goal (terv) azonosító ​          |
 | [banner] ​         | Banner azonosító ​                    | | [banner] ​         | Banner azonosító ​                    |
 | [ord]             | Page impression ID                   | | [ord]             | Page impression ID                   |
-| [uniqueID] ​       | Page impression ID                   | 
 | [imgpre] ​         | A banner helye teljes URL-lel ​       | | [imgpre] ​         | A banner helye teljes URL-lel ​       |
 | [zona] ​           | Zóna azonosító ​                      | | [zona] ​           | Zóna azonosító ​                      |
Line 441: Line 419:
 goAdverticum3.getZone([zone]).measure.play.fire();​ goAdverticum3.getZone([zone]).measure.play.fire();​
  
 +</​code>​
 +
 +==== Időmérő ====
 +
 +Az időmérővel egy kezdő (start) és egy vég (stop) esemény közötti időt lehet mérni. Lényegében úgy működik, mint egy stopperóra. Amennyiben egy mérés már folyamatban van, és újabb ''​start()''​ utasítást kap a rendszer, az előző mérést leállítja,​ elküldi a mérést, és egy újat indít el. Lényegében az történik, mintha meghívtuk volna a ''​stop()''​ funkciót, majd rögtön utána a ''​start()''​-ot.
 +
 +==Határértékei:​==
 +  * Maximális meghívhatóság
 +  * Minimálisan mérhető idő
 +  * Maximálisan mérhető idő
 +
 +=== HTML banner esetén ===
 +
 +Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az '​Time'​ mérőt használjuk. ​
 +
 +Időmérés kezdete:
 +<code javascript>​
 +// Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük
 +// a meghívandó mérőt.
 +window.top.postMessage('​[zone].measure.Time.start',​ '​*'​);​
 +</​code>​
 +
 +Időmérés vége:
 +
 +<code javascript>​
 +// Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük
 +// a meghívandó mérőt.
 +window.top.postMessage('​[zone].measure.Time.stop',​ '​*'​);​
 +</​code>​
 +
 +=== Markup banner esetén ===
 +
 +A példában szereplő '​Time'​ időmérő felépítése,​ a zóna adatainak lekérése után az alábbi formában érhető el.
 +
 +<code javascript>​
 +
 +{
 +    0000000: { // A zóna ID a kulcs, és a zónának van tartalma.
 + 
 +        displayed: {Boolean},
 +        ...
 +        node: {Object},
 + 
 +        measures: {
 +            Time: {
 +                start: function () {...},
 +                stop: function () {...},
 +            }
 +        }
 +    }
 +}
 +</​code>​
 +
 +Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az '​Time'​ mérőt használjuk.
 +
 +Időmérés kezdete:
 +<code javascript>​
 +// Elindítjuk az időmérést.
 +goAdverticum3.getZone([zone]).measure.Time.start();​
 +</​code>​
 +
 +Időmérés vége:
 +
 +<code javascript>​
 +// Leállítjuk az időmérést.
 +goAdverticum3.getZone([zone]).measure.Time.stop();​
 +</​code>​
 +==== Mennyiségmérő ====
 +
 +A mennyiségmérőkkel lehetőség nyílik összesített eredményeket küldeni a rendszernek. Az egyszerű mérővel szemben itt a funkció paramétereként elküldhetünk egy számot, melyet mindenképpen pozitív egész (''​int''​) számmá alakít a rendszer!
 +
 +==Határértékei:​==
 +  * Maximális meghívhatóság
 +  * Minimálisan mérhető mennyiség
 +  * Maximálisan mérhető mennyiség
 +
 +=== HTML banner esetén ===
 +
 +Példánkban egy buborékpusztító játék ereményét mérjük. Ehhez pedig a '​bubbles'​ mérőt használjuk.
 +
 +<code javascript>​
 +// Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük
 +// a meghívandó mérőt, és zárójelben az értéket.
 +window.top.postMessage('​[zone].measure.bubbles.fire(5)',​ '​*'​);​
 +</​code>​
 +
 +
 +=== Markup banner esetén ===
 +
 +A példában szereplő '​bubbles'​ mennyiségmérő felépítése a zóna adatainak lekérése után az alábbi formában érhető el.
 +
 +<code javascript>​
 +
 +{
 +    0000000: { // A zóna ID a kulcs, és a zónának van tartalma.
 + 
 +        displayed: {Boolean},
 +        ...
 +        node: {Object},
 + 
 +        measures: {
 +            bubbles: {
 +                fire: function ( value ) {...} 
 +            }
 +        }
 +    }
 +}
 +</​code>​
 +
 +Példánkban egy buborékpusztító játék ereményét mérjük. Ehhez pedig a '​bubbles'​ mérőt használjuk.
 +
 +<code javascript>​
 +// Egyszerűen elsütjük az eseményt.
 +goAdverticum3.getZone([zone]).measure.bubbles.fire(5);​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 794: Line 886:
 http://​bit.ly/​Pjf5Ik http://​bit.ly/​Pjf5Ik
  
-{{ :html:​qr_ko_d.png?​nolink&​300 |}}+{{ :creatives:​qr_ko_d.png?​nolink&​300 |}}
  
 A banner forráskódja az alábbi linken érhető el: A banner forráskódja az alábbi linken érhető el:
Line 804: Line 896:
 ===== Mobil kombinált display ===== ===== Mobil kombinált display =====
  
-{{ :html-doc:​mobil_kombi_uj.png?​nolink&​600 |}}+{{ :creatives:​mobil_kombi_uj.png?​nolink&​600 |}}
  
 ==== Bázis kreatív ==== ==== Bázis kreatív ====
creatives/html.1443537175.txt.gz · Last modified: 2015/09/29 16:32 by avarga