User Tools

Site Tools


creatives:html

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
creatives:html [2016/06/06 16:35]
dczipperer
creatives:html [2018/06/12 11:33] (current)
zkocsis
Line 7: Line 7:
 Az útmutató feltételezi,​ hogy a készítendő hirdetés az Adverticum AdServer beépítési kódjával, a goAdverticum3 (a továbbiakban goa3-ként hivatkozunk rá) kóddal lesz kiszolgálva,​ illetve hogy a hirdetést kiszolgáló kód a goa3 kód dokumentációja szerint lett beillesztve a weboldalba, ahol a hirdetés megjelenik. Az útmutató feltételezi,​ hogy a készítendő hirdetés az Adverticum AdServer beépítési kódjával, a goAdverticum3 (a továbbiakban goa3-ként hivatkozunk rá) kóddal lesz kiszolgálva,​ illetve hogy a hirdetést kiszolgáló kód a goa3 kód dokumentációja szerint lett beillesztve a weboldalba, ahol a hirdetés megjelenik.
  
-:!: **Figyelem! A Swiffy-vel ​konvertált,​ ill. Adobe Edge vagy Google Web Developerrel készült bannerek esetén az alábbi útmutatót kövessük: [[http://​dev.adverticum.com/​conversion:​start]]**+:!: **Figyelem! A Swiffyvel ​konvertált,​ ill. Adobe Edge vagy Google Web Developerrel készült bannerek esetén az alábbi útmutatót kövessük: [[http://​dev.adverticum.com/​conversion:​start]]**
  
 ===== Fogalmak ===== ===== Fogalmak =====
Line 13: Line 13:
 ==== HTML vagy Markup banner? Mit jelent, és mi a különbség az Adverticum AdServerében a két megoldás között? ==== ==== HTML vagy Markup banner? Mit jelent, és mi a különbség az Adverticum AdServerében a két megoldás között? ====
  
-A Markup banner nagyon hasonlít a normál HTML bannerhez, azzal a különbséggel,​ hogy az XHTML, XML sokkal kötöttebb formátumok,​ viszont felhasználói szempontból több lehetőséget biztosítanak. Technikailag lényeges különbség,​ hogy a Markup banner az oldal részeként jelenik meg, nem pedig iFrame-ben, mint a sima HTML banner. A Markup banner képes használni az oldal CSS-ét, illetve olyan extra funkciók válnak általa elérhetővé,​ mint a kinyíló és átúszó effektek, illetve egyéb látványos,​ vizuális megoldások.+A Markup banner nagyon hasonlít a normál HTML bannerhez, azzal a különbséggel,​ hogy az XHTML, XML sokkal kötöttebb formátumok,​ viszont felhasználói szempontból több lehetőséget biztosítanak. Technikailag lényeges különbség,​ hogy a Markup banner az oldal részeként jelenik meg, nem pedig iFrame-ben, mint a sima HTML banner. A Markup banner képes használni az oldal CSS-ét, illetve olyan extra funkciók válnak általa elérhetővé,​ mint a kinyíló és átúszó effektek, illetve egyéb látványos,​ vizuális megoldások. ​**Az XHTML, XML vagy HTML5 kódokat az AdServer ellenőrzi**,​ és jelzi, ha hibát talál. Az ellenőrzésre használt validátorokról bővebb információt itt olvashat: [[http://​dev.adverticum.com/​creatives:​validatorok]]
  
-==== HTML ==== 
- 
-A HTML (HyperText Markup Language = hiperszöveges jelölőnyelv) egy leíró nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki, és mára már internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Web Consortium) támogatásával. 
- 
-==== XML ==== 
- 
-Az XML (Extensible Markup Languag = Kiterjeszthető Jelölő Nyelv) a W3C által ajánlott általános célú leíró nyelv, speciális célú leíró nyelvek létrehozására. Az SGML egyszerűsített részhalmaza,​ mely különböző adattípusok leírására képes. Az elsődleges célja strukturált szöveg és információ megosztása az Interneten keresztül. Az XML-en alapuló nyelvek (például RDF, RSS, MathML, XSIL, SVG) leírása formális, így lehetővé téve a programok számára a dokumentumok módosítását és validálását a formátum előzetes ismerete nélkül. 
- 
-==== XHTML ==== 
- 
-Az XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) az XML jelölőnyelvek egy családja, amely a weboldalakhoz széleskörűen használt HyperText Markup Language-t tükrözi vagy kibővíti. 
- 
-Amíg a HTML (a HTML5-öt megelőzően) az Standard Generalized Markup Language-t, azaz egy rugalmas jelölőnyelv-keretrendszert felhasználóként volt definiálva,​ addig az XHTML alapja az XML, amely az SGML-nek egy jóval szigorúbb részhalmaza. Mivel az XHTML dokumentumoknak jól formázottnak kell lenniük, egy standard XML-értelmezővel is értelmezhetők,​ ellentétben a HTML-lel, amelynek megengedőbb HTML-értelmező szükséges. 
- 
-==== HTML5 ==== 
- 
-A HTML5 a HTML (Hypertext Markup Language, a web fő jelölőnyelve) korábbi verzióinak az átdolgozott változata. A kifejlesztésének egyik fő célja, hogy a webes alkalmazásokhoz ne legyen szükség pluginek (pl. Adobe Flash, Microsoft Silverlight,​ Oracle JavaFX) telepítésére. 
- 
-A specifikáció a HTML4 és az XHTML1 új verzióját jelenti, a hozzájuk tartozó DOM2 HTML API-val együtt. A HTML5 specifikációban leírt formátumba történő migráció HTML4-ről, vagy XHTML1-ről a legtöbb esetben egyszerű, mivel a visszamenőleges kompatibilitás biztosított. 
- 
----- 
  
 ===== easyHTML sablonhoz készülő kreatívokról ===== ===== easyHTML sablonhoz készülő kreatívokról =====
Line 453: Line 432:
 === HTML banner esetén === === HTML banner esetén ===
  
-Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az 'openTime' mérőt használjuk. ​+Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az 'Time' mérőt használjuk. ​
  
 Időmérés kezdete: Időmérés kezdete:
Line 459: Line 438:
 // Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük // Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük
 // a meghívandó mérőt. // a meghívandó mérőt.
-window.top.postMessage('​[zone].measure.openTime.start',​ '​*'​);​+window.top.postMessage('​[zone].measure.Time.start',​ '​*'​);​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 467: Line 446:
 // Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük // Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük
 // a meghívandó mérőt. // a meghívandó mérőt.
-window.top.postMessage('​[zone].measure.openTime.stop',​ '​*'​);​+window.top.postMessage('​[zone].measure.Time.stop',​ '​*'​);​
 </​code>​ </​code>​
  
 === Markup banner esetén === === Markup banner esetén ===
  
-A példában szereplő 'openTime' időmérő felépítése,​ a zóna adatainak lekérése után az alábbi formában érhető el.+A példában szereplő 'Time' időmérő felépítése,​ a zóna adatainak lekérése után az alábbi formában érhető el.
  
 <code javascript>​ <code javascript>​
Line 484: Line 463:
    
         measures: {         measures: {
-            ​openTime: {+            ​Time: {
                 start: function () {...},                 start: function () {...},
                 stop: function () {...},                 stop: function () {...},
Line 493: Line 472:
 </​code>​ </​code>​
  
-Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az 'openTime' mérőt használjuk.+Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az 'Time' mérőt használjuk.
  
 Időmérés kezdete: Időmérés kezdete:
 <code javascript>​ <code javascript>​
 // Elindítjuk az időmérést. // Elindítjuk az időmérést.
-goAdverticum3.getZone([zone]).measure.openTime.start();+goAdverticum3.getZone([zone]).measure.Time.start();
 </​code>​ </​code>​
  
Line 505: Line 484:
 <code javascript>​ <code javascript>​
 // Leállítjuk az időmérést. // Leállítjuk az időmérést.
-goAdverticum3.getZone([zone]).measure.openTime.stop();+goAdverticum3.getZone([zone]).measure.Time.stop();
 </​code>​ </​code>​
 ==== Mennyiségmérő ==== ==== Mennyiségmérő ====
creatives/html.1465223735.txt.gz · Last modified: 2016/06/06 16:35 by dczipperer