User Tools

Site Tools


creatives:html

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
creatives:html [2017/03/28 13:29]
dczipperer
creatives:html [2018/06/12 11:33] (current)
zkocsis
Line 432: Line 432:
 === HTML banner esetén === === HTML banner esetén ===
  
-Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az 'openTime' mérőt használjuk. ​+Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az 'Time' mérőt használjuk. ​
  
 Időmérés kezdete: Időmérés kezdete:
Line 438: Line 438:
 // Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük // Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük
 // a meghívandó mérőt. // a meghívandó mérőt.
-window.top.postMessage('​[zone].measure.openTime.start',​ '​*'​);​+window.top.postMessage('​[zone].measure.Time.start',​ '​*'​);​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 446: Line 446:
 // Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük // Küldünk egy üzenetet a legfelső, a Goa3-at futattó window-nak, majd jelezzük
 // a meghívandó mérőt. // a meghívandó mérőt.
-window.top.postMessage('​[zone].measure.openTime.stop',​ '​*'​);​+window.top.postMessage('​[zone].measure.Time.stop',​ '​*'​);​
 </​code>​ </​code>​
  
 === Markup banner esetén === === Markup banner esetén ===
  
-A példában szereplő 'openTime' időmérő felépítése,​ a zóna adatainak lekérése után az alábbi formában érhető el.+A példában szereplő 'Time' időmérő felépítése,​ a zóna adatainak lekérése után az alábbi formában érhető el.
  
 <code javascript>​ <code javascript>​
Line 463: Line 463:
    
         measures: {         measures: {
-            ​openTime: {+            ​Time: {
                 start: function () {...},                 start: function () {...},
                 stop: function () {...},                 stop: function () {...},
Line 472: Line 472:
 </​code>​ </​code>​
  
-Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az 'openTime' mérőt használjuk.+Példánkban egy banner nyitott állapotban töltött idejét mérjük. Ehhez az 'Time' mérőt használjuk.
  
 Időmérés kezdete: Időmérés kezdete:
 <code javascript>​ <code javascript>​
 // Elindítjuk az időmérést. // Elindítjuk az időmérést.
-goAdverticum3.getZone([zone]).measure.openTime.start();+goAdverticum3.getZone([zone]).measure.Time.start();
 </​code>​ </​code>​
  
Line 484: Line 484:
 <code javascript>​ <code javascript>​
 // Leállítjuk az időmérést. // Leállítjuk az időmérést.
-goAdverticum3.getZone([zone]).measure.openTime.stop();+goAdverticum3.getZone([zone]).measure.Time.stop();
 </​code>​ </​code>​
 ==== Mennyiségmérő ==== ==== Mennyiségmérő ====
creatives/html.txt · Last modified: 2018/06/12 11:33 by zkocsis